جزییات خبر

صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه پارس به قلل مرتفع استان همدان

(شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸) ۱۰:۵۴

تیم کوهنوردی سازمان منطقه ویژه پارس به قلل "یخچال" و "الوند" در استان همدان صعود کرد.


صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 31
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 29
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 28
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 26
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 25
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 24
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 22
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 20
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 19
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 18
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 17
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 16
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 15
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 14
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 13
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 12
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 11
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 9
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 8
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 7
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 6
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 5
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 4
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 2
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 1

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید