جزییات خبر

صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله الون و یخچال همدان

صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله الون و یخچال همدان

(شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸) ۱۱:۲۳

صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله الون و یخچال همدانصعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 28
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 27
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 26
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 25
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 23


صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 29
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 22
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 21
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 20
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 19
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 18
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 17
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 16
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 15
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 14
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 13
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 12
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 11
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 10
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 9
صعود کوهنوردان سازمان منطقه ویژه به دو قله یخچال همدان و قله الوند 8

عکاس : اسماعیل زارع

پایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید