جزییات خبر

بازدید معاون وزیر نفت در امور مهندسی،پژوهش و فناوری از فازهای 13 و 14 پارس جنوبی

(سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸) ۱۲:۵۶

بازدید معاون وزیر نفت در امور مهندسی از فاز 14 پارس جنوبی 22
بازدید معاون وزیر نفت در امور مهندسی از فاز 14 پارس جنوبی 21
بازدید معاون وزیر نفت در امور مهندسی از فاز 14 پارس جنوبی 20
بازدید معاون وزیر نفت در امور مهندسی از فاز 14 پارس جنوبی 19
بازدید معاون وزیر نفت در امور مهندسی از فاز 14 پارس جنوبی 17
بازدید معاون وزیر نفت در امور مهندسی از فاز 14 پارس جنوبی 16
بازدید معاون وزیر نفت در امور مهندسی از فاز 14 پارس جنوبی 15
بازدید معاون وزیر نفت در امور مهندسی از فاز 14 پارس جنوبی 14
بازدید معاون وزیر نفت در امور مهندسی از فاز 14 پارس جنوبی 13
بازدید معاون وزیر نفت در امور مهندسی از فاز 14 پارس جنوبی 12
بازدید معاون وزیر نفت در امور مهندسی از فاز 14 پارس جنوبی 11

بازدید معاون وزیر نفت در امور مهندسی از فاز 14 پارس جنوبی 10
بازدید معاون وزیر نفت در امور مهندسی از فاز 14 پارس جنوبی 8
بازدید معاون وزیر نفت در امور مهندسی از فاز 14 پارس جنوبی 6
بازدید معاون وزیر نفت در امور مهندسی از فاز 14 پارس جنوبی 5
بازدید معاون وزیر نفت در امور مهندسی از فاز 14 پارس جنوبی 4
بازدید معاون وزیر نفت در امور مهندسی از فاز 14 پارس جنوبی 2

 

 


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید