مقالات

اوپک در یک نگاه

امیر ساعد وکیل  ۱۳۸۰/۰۹/۲۸
دراین مجموعه تلاش شده است تا با چشم پوشی از عموم محفوظات تاریخی نه چندان مهم ، بیشتر به امر تحلیلی موضوعاتی که رو در روی سازمان بین المللی کشورهای صادر کننده نفت است پرداخته و در این بررسی کوتاه هر دو جنبه حقوقی وسیاسی لحاظ شود . در واقع نویسنده پس از بررسی مسائل اوپک سعی می کند به راهکارهای پیش روی کشورهای صادر کننده نفت در جهت ارتقائ نقش اوپک اشاره کند و به این سوال بپردازد که ( چه باید کرد ؟ ).


فهرست:
فصل اول : ویژگیهای صنعت نفت خام بعنوان یک کالای اقتصادی
فصل دوم : سازمان کشورهای صادر کننده نفت
فصل سوم : نقش نفت در سیاست جهانی
فصل چهارم : گذشته و آینده اوپک
فصل پنجم : اوپک و راه نجات
شرح :
فصل اول با عنوان ( ویژگیهای صنعت نفت خام بعنوان یک کالای اقتصادی ) شامل سه بخش نفت خام در مقایسه با سایر انواع انرژ ی ، ویژگیهای اقتصادی نفت خام ، شکل و نوع بازار نفت - بازار رقابت کامل ، انحصار کامل ، انحصا ر چند جانبه - می باشد نویسنده در این فصل تلاش می کند تا با مطالعه اجمالی ویژگیهای اقتصادی ، خصوصیات بازار و وجوه مزیت این کالا نسبت به دیگر گونه های انرژی زمینه مهیاتری جهت درک تحولات و مناقشات و عوامل حاکم و موثر بین المللی که در رابطه با نفت است فراهم گردد.
فصل دوم ( سازمان کشورهای صادر کننده نفت ) ، در چها ر بخش مجزا آمده و شامل موضوعات عوامل ریشه ای شکل گیری اوپک ، آمال بنیانگذاران اوپک ، اساسنامه اوپک و ساختار سازمان ، اهدا ف اوپک از دیدگاهی جامع و جدید ، انتقادات وارد به اساسنامه ، شرح ارکان وابسته به سازمان می باشد .
در قسمتی از این فصل آمده ؛ مرور در تاریخ اوپک و عواملی که زمینه ساز تاسیس این سازمان شد بخوبی مبین این واقعیت است که بنیانگذاری اوپک هرگز در جهت تقابل با مصرف کنندگان نفت نیست ، بلکه اوپک برای هماهنگی در مقابله با جور جفای شرکتهای نفتی بوجود آمد . شرکتهای نفتی با پایین نگه داشتن بیش از حد قیمت نفت و بالا نشان دادن هزینه های تولید ، عایدات کشورهای صاحب نفت را به حداقل ممکن رسانده بودند . اقدام یکجانبه بر علیه شررکتها نیز ناممکن و یا بسیار دشوار بود چراکه صنایع نفت این کشورها کنترل می شد و تیز کشورها کم اکان به سرمایه و تکنولوژی نیاز داشتند بنابراین برخورد یکپارچه وهماهنگ مورد نیاز بود .
فصل سوم ( نقش نفت در سیاست جهانی ) شامل سه بخش می باشد . کاهش قیمت نفت ، ازاش قیمت نفت ، کشورهای مصرف کننده و کشورهای تولید کننده ، سلطه شرکتهای نفتی ، هکگرایی نهایی میان کمپایهای نفتی ، تقبابل هفت خواهران نفتی و کشورهای تولید کننده نفت از موضوعاتی است که در این فصل بررسی می گرددد. در این فصل آمده ؛ در دنیای امروز ، نفت به عنوان یک سوخت و کالای استراتژیک بر همگان شناخته شده و دیگر نمی توان نقش این طلای سیاه را در تاثیر پذیری بر روند جاری امور کشورهای مصرف کننده و تولید کننده منکر شد . با یک نگاه گذرا متوجه می شویم که نفت به عنوان عاملی جهت ثروتمند شدن شیوخ روسای حکومت های غاصب نفت عرض اندام می کند سیاستهای انحصاری دولتها را در تصمبم گیریهاجهت هزینه کردن رانت به این مهم کمک می کند و هرگز نمی توان یاد برد که جریان غالب بر کشورهای تولید کننده به اعطای این امتیازات عموما به خاندان و وابستگان خود ادامه داشته و آثار آن همین امروز هم دیده می شود.نفت سلاحی محسوب می شود که در جنگها بکار گرفته شده و در نهایت حربه ای در جنگهای منطقه ای و جهانی محسوب می شود .
فصل چهارم با عنوان ( گذشته و آینده اوپک ) شامل پنج بخش می باشد ومسائلی همچون بحرانهای نفتی ، دور نمای اوپک با نگاهی به گذشته ، اوپک و کج رویها ، اوپک و تجارت جهانی ، اوپک و محیط زیست ، اوپک و راه نجات ، بطور مجزا بررسی می شود .
فصل پنجم با عنوان ( اوپک و راه نجات ) به نتیجه گیری کناب پرداخته می شود. در قسمتی از آن آمده آینده اوپک و به همین ترتیب آینده قیمتهای نفت بر اساس مواضع سه کشوری که قابلیت و ظرفیت عرضه یک پنجم نیاز جهانی را دارند پیش بینی می شود . ایران ، عربستان و عراق . روابط اینها با یکدیگر و دیگر کشورها ی جهان مخصوصا ایالات متحده آمریکا روشن کننده خط مشی اوپک و بهای نفت در بازارجهانی خواهد بود.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.