مقالات

نفت وانرژی؛ امروز و فردا

«گزیده مقالات شبکه اطلاع رسانی نفت وانرژی»  ۱۳۸۵/۰۹/۱۵

فهرست:
فصل اول: بازار نفت و اوپک
فصل دوم: قیمت نفت و امنیت عرضه انرژی
فصل سوم: توسعه صنعت نفت و گاز و قراردادهای نفتی
فصل چهارم: صنعت تبدیل گاز به فرآورده های سوختی مایع
فصل پنجم: همکاری های منطقه ای و ژئوپلتیک انرژی
فصل ششم: محیط زیست
فصل هفتم: انرژی از دیدگاه امنیت ملی
فصل هشتم: ملی شدن صنعت نفت
شرح :
مجموعه حاضر، بیش از 35 گزارش، مصاحبه و مقاله را در هشت فصل ارائه می کند:
فصل اول: با عنوان «بازار نفت و اوپک» مسائلی چون «سرمایه گذاری خارجی درصنعت نفت عراق»، «اوپک دلال ها و واسطه گران نفتی را تنبیه کرد»، «روابط عربستان و روسیه و جایگاه این دو کشور در بازار جهانی نفت» و «زوال امپراتوری نفتی عربستان» را به بحث می کشد و در جمع بندی روابط عربستان و روسیه به فرصت ها و چالش های آن اشاره می کند و می گوید اگرچه دوکشور با توجه به مسائل ایجاد شده پس از یازدهم سپتامبر از لحاظ سیاسی به هم نزدیک شده اند و اولین توافق نامه خود را درزمینه همکاری نفتی به امضا رسانده اند، اما نفت اگرچه سبب شده است دو طرف برای نقطه شروع ازآن استفاده کنند، می تواند میان دو کشور چالش هایی را ایجاد کند، زیرا که عربستان به هیچ رو مایل نیست روسیه نقش این کشور را به عنوان اولین تولیدکننده و صادرکننده نفت در اختیار گیرد. زیراکه تولید روسیه درچند سال گذشته 50 درصد افزایش یافته و این روند صعودی استمرار دارد. از سوی دیگر، عربستان با تعهدهای در اوپک مبتنی بر رعایت نظام سهمیه بندی روبه رو است و در مقطعی کوتاه روسیه توانست بیشتر از عربستان نفت تولیدکند و اولین تولیدکننده نفت جهان شد و تحقق این مسئله سبب تبدیل همکاری به رقابت خواهد شد.
فصل دوم: با عنوان «قیمت نفت و امنیت عرضه انرژی» به مباحث «روند مصرف انرژی درجهان»، «استراتژی امنیت ملی آمریکا و تحریم نفتی ایران» و «انحصار طلبی روسیه در بازار گازطبیعی» پرداخته است بحث روند مصرف انرژی جهان به افزایش جمعیت جهان و نیاز به مصرف بیشتر انرژی، کاهش شدت انرژی به جهت افزایش کارآیی مصرف آن درکشورهای گوناگون و سرانه مصرف انرژی در ملل ثروتمند را به طور متوسط 5/2 برابر فقیرترین آنان و این که درحدود یک سوم مردم جهان از ........ دسترسی به برق یا سایر خدمات انرژی مدرن محرومند و یک سوم دیگر فقط از دسترسی محدودی برخوردارند و حدود 5/2 میلیارد نفر از جمعیت جهان (که بیشتر آنها در آسیا به سر می برند) برای تأمین انرژی خود فقط چوب و دیگر منابع زی توده (بیوماس) را دراختیار دارند؛ می پردازد.
فصل سوم: «توسعه صنعت نفت وگاز و قراردادهای نفتی»، موضوعات «پرداخت و بازپرداخت هزینه ها در قراردادهای بیع متقابل»، «امور حقوقی و قراردادی صنعت نفت شفاف و نهادینه می شود»، «شرایط حوادث غیرمترقبه در قراردادهای بین المللی پیمانکاری در صنعت نفت»، «لزوم یکسان سازی مقررات عمومی در قراردادهای صنعت نفت»، «برای حمایت، به انحصار چشم ندوخته ایم» را به بحث می کشد.
فصل چهارم: با عنوان «صنعت تبدیل گاز به فرآورده های سوختی مایع» وارد مباحث این موضوع شده و رویکرد جهانی، به ویژه کشورهای صنعتی به مسئله حفظ محیط زیست و توجه ویژه به استفاده از سوخت های مایع با آلودگی کمتر نسبت به سوخت های موجود را ضروری دانسته است، در این میان جی.تی.ال(GTL) به عنوان سوختی بسیار پاکیزه که ازنظر نشرگازهای گلخانه ای و مشتقات آنها در محیط بسیار ملایم تر است نقشی پیشرو در سال های آینده برعهده خواهد داشت، می پردازد.
فصل پنجم: «همکاری های منطقه ای و ژئوپلتیک انرژی»، مباحث «خط لوله باکو- جیحان و بازار نفت منطقه خزر»، «دریای نفت خزر؛ در بند زمین، زمان وسیاست»، «توسعه منابع نفت دریای خزر و چالش های آن برای دریانوردی بین المللی» و «نکا- ری برگ برنده ایران در بازی بزرگ» در بر گرفته است.
فصل ششم: با عنوان «محیط زیست» شامل مطالب «بازنگری زیست محیطی انرژی»، «پیمان کیوتو یک فرصت بزرگ است»، «زمین در تنوره گازهای گلخانه ای»، «انرژی هسته ای؛ گزینه ای برای هزاره جدید» و «بخش انرژی بالاترین ظرفیت جذب طرح های(CDM) را دارد» می باشد طرح هایCDM، مکانیسم توسعه پاک هست که کشورهای عضو کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در تدوین پروتکل کیوتو، سه مکانسیم را برای کمک به برآورده ساختن تعهدهای کشورهای صنعتی درنظر گرفته اندکه از آنها با عنوان مکانیسم توسعه پاک یاد می شود و می تواند بخشی از آثار اقتصادی منفی ناشی از اجرای پروتکل کیوتو را درجهان درحال توسعه،کاهش دهد.
فصل هفتم: «انرژی از دیدگاه امنیت ملی» شامل بخش های «منابع انرژی تجدیدشونده، چشم انداز 2030»، «تبعات حقوقی رأی دیوان بین المللی دادگستری درباره سکوهای نفتی»، «قادریم تحریم ها علیه ایران را لغو کنیم»، «قطعنامه شورای حکام از بار تعهدهای روسیه برای ساخت نیروگاه بوشهر نمی کاهد» و «الحاق ایران به پیمان منشور انرژی» که پیمان منشور انرژی، چارچوب قواعد و مقررات حقوقی امور مربوط به انرژی را مشخص و اعمال می کند و از چهار بخش کلی سرمایه گذاری، تجارت، کارآیی انرژی و محیط زیست برخوردار است و پایبندی به تعهدهای مطرح در متن منشور، به مفهوم مدیریت و حاکمیت صحیح و کارآمد است.
فصل هشتم: این مجموعه به بحث «ملی شدن صنعت نفت» با عناوین «به نام سعادت ملت ایران»، «انگلستان، مغلوب احساسات ملی»، «ملی شدن صنعت نفت؛ تجلی اراده ملی» و «نگاهی به ملی شدن صنعت نفت» می پردازد.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.